Uitvaart


Als geloofsgemeenschap vertrouwen we in de uitvaartviering onze dierbare overledene aan God toe, en troosten we elkaar met het geloof in de verrijzenis.

Iemand dierbaar in handen van God geven is voor iedereen wellicht een zoektocht. Hoe verder gaan zonder deze unieke mens én tegelijkertijd mét hem of haar. Want de dood hoeft niet het einde van de verbinding te zijn. In die verbondenheid tussen de levenden én de gestorvenen willen we in de uitvaart  ook God uitnodigen, de God die weet wat er in ons hart omgaat, de God die iedereen samenhoudt…


Praktisch

Na het contact met de begrafenisondernemer zal deze contact opnemen met het secretariaat van onze pastorale zone om een datum af te spreken wanneer de uitvaart zal plaatsvinden.
Nadat de datum is afgesproken voor een een uitvaartviering of gebedsviering wordt contact opgenomen met de familie om te spreken over het leven van de overledene en om samen de viering voor te bereiden.

Wie zijn eigen uitvaartviering bewust wil voorbereiden mag de priester daarvoor contacteren, ook om eventueel afspraken te maken rond de ziekenzalving.

Prijs

De prijs van een kerkelijke uitvaart bedraagt 275 euro. 

Rouwzorg

In onze pastorale zone staan er mensen klaar waarbij je op verhaal kan komen na het overlijden en uitvaartviering van een dierbare. Dit gesprek kan thuis doorgaan of op het secretariaat waar verschillende ruimtes ter beschikking zijn om dit in alle rust en sereniteit te laten plaatsvinden. 

Neem gerust contact op met ons:
jens@zonemeander.be