Evangelisatie

Evangelisatie is het (her)ontdekken van de boodschap van het evangelie vanuit een luisterende houding, in voortdurende dialoog met de huidige cultuur.

In onze pastorale gemeenschap omarmen we evangelisatie als een essentieel aspect van ons geloofsleven, waarbij we de boodschap van Gods liefde en genade uitdragen naar anderen. Onze missie omvat:

  • Getuigenis afleggen en voorleven van Gods boodschap
  • (Her)ontdekken van het evangelie binnen de geloofsgemeenschap
  • Levend houden van de vreugde van het Woord
  • Authentieke getuigen zijn

Geloofsgroei

Hieronder verschijnen op regelmatige basis artikels, homilieën, sprokkels, ... om de boodschap van het evangelie te (her)ontdekken en levendig te houden. Op deze manier willen we geloofsgroei stimuleren.