Biecht

Tegenwoordig spreken we meer over het sacrament van de verzoening of vergeving. Het houdt in dat een gelovige na een gewetensonderzoek in gesprek met een priester zijn zonden uitspreekt. Onder zonde verstaan we: al wat de gelovige af-zonde-rt van God en het liefdesverbond dat Hij in de Bijbel voorstelt.

Tijdens het sacrament van de biecht belijden de gelovigen hun zonden. Nadien vergeeft de priester de zonden in Jezus' naam. Door te biechten, toon je aan God dat je spijt hebt van wat je gedaan hebt. 

Praktisch

Wil je het sacrament van de biecht ontvangen, of heb je graag een geestelijk gesprek, neem gerust contact met pastoor Sven om een afspraak te maken.

Iedereen kan zich nog wel iets voorstellen bij een biechtstoel, maar ze worden nog maar zelden gebruikt. Vandaag gebeuren verzoeningsgesprekken vaker aan een tafel bij bijvoorbeeld een kaars, een Bijbel of een icoon.

Neem gerust contact op:
Mail: Sven@zonemeander.be
Tel.: 0494 87 23 58

Verzoeningsviering

Als voorbereiding op de grote feesten van Kerstmis en Pasen wordt een verzoeningsviering gehouden waarin we Gods vergeving mogen ontvangen. Mee info op onze pagina "vieringen".