Doopsel

Zoek je een datum voor een doopsel of heb je vragen?

Neem gerust contact op met ons secretariaat.


1e communie

De 1e communie is de eerste volledige deelname aan de eucharistie. Aan de viering van de eerste communie gaat een periode van voorbereiding vooraf waarin de kinderen catechese krijgen over de betekenis van de communie en de eucharistie. Deze geloofsweg voor het kind wordt samen afgelegd met het gezin, de school en geloofsgemeenschap

Klik hier voor meer info omtrent de regeling van de 1e communie.

Vormsel

Na de plechtige geloofsbelijdenis kan je doorstromen naar onze jongerenwerking Kiem. Hier bereidt de jongere zich voor op het vormsel. Op regelmatige basis komt onze jongerenwerking samen voor ontmoeting & activiteiten.

Klik hier voor meer info omtrent het vormsel en onze jongerenwerking Kiem.

Plechtige geloofsbelijdenis

Nadat kinderen rond hun zevende verjaardag hun 1e Communie gedaan hebben, vieren ze rond hun twaalfde hun Plechtige Geloofsbelijdenis. 

Onder begeleiding van catechisten en geëngageerde ouders willen we deze tocht vorm geven.

Elke keer vóór een catechesemoment vindt er een voorbereidingsvergadering plaats om de 'activiteit' mee vorm te geven en praktisch te organiseren. Het is een mooie verbondenheid tussen de pastorale zone, ouders en kinderen. 


Klik hier voor meer info omtrent de regeling van de plechtige geloofsbelijdenis.

Huwelijk

Het kerkelijk huwelijk symboliseert de trouwe liefde van 2 personen aan elkaar met als getuige, de liefdevolle God die hen en hun relatie zegent. 

Klik hier voor meer info omtrent het kerkelijk huwelijk.


Uitvaart

Als geloofsgemeenschap vertrouwen we in de uitvaart onze dierbare overledene aan God toe, en troosten we elkaar met het geloof in de verrijzenis. 

Klik hier voor meer info omtrent een kerkelijke uitvaart.

Ziekenzalving

Als mensen ouder of ziek worden, komen er ook zorgen of angst. Het is goed dat we dan eens allemaal bij elkaar komen, dat je mag voelen dat er mensen van je houden en voor je zorgen. De zorg die we dagelijks aan elkaar geven, willen we bekrachtigen door het sacrament van de ziekenzalving. ​

Door de zalving met heilige olie worden we doordrongen van Gods helende liefde die kracht schenkt. 

Klik hier voor meer info omtrent de ziekenzalving


Biecht/Verzoeningsviering

Tijdens het sacrament van de biecht belijden de gelovigen hun zonden. Nadien vergeeft de priester de zonden in Jezus' naam. Door te biechten, toon je aan God dat je spijt hebt van wat je gedaan hebt.  

Verzoeningsviering
Als voorbereiding op de grote feesten van Kerstmis en Pasen wordt een verzoeningsviering gehouden waarin we Gods vergeving mogen ontvangen. Meer info op onze pagina "vieringen". 

Klik hier voor meer info omtrent biecht/verzoeningsviering