Privacyverklaring

Inleiding

Pastorale Zone Meander hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pastorale Zone Meander houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Pastorale Zone Meander
Driesstraat 5
1790 Teralfene
0750 542 844
secretariaat@zonemeander.be
0494 87 23 58

2. Welke gegevens verwerken wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (indien van toepassing)

3. Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door de pastorale zone Meander verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het versturen van onze nieuwsbrief
  • Het informeren over nieuws, activiteiten, initiatieven
  • Bevragingen versturen die relevant zijn voor de toekomst van onze pastorale zone
  • Het verbeteren van onze website en dienstverlening
  • Het beantwoorden van vragen en contactverzoeken

4. Rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

  • Uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens voor de nieuwsbrief
  • Gerechtvaardigd belang voor het verbeteren van onze diensten en website

5. Bewaartermijn

Pastorale Zone Meander bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor de nieuwsbrief houden wij uw gegevens bij zolang u ingeschreven staat. U kunt zich op elk moment uitschrijven. Dit kan door onderaan een nieuwsbrief u af te melden.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij geven geen gegevens door aan andere (commerciële) organisaties, maar gebruiken uw gegevens enkel voor de initiatieven van de pastorale zone.

7. Beveiliging van persoonsgegevens

Pastorale Zone Meander neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Pastorale Zone Meander en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@zonemeander.be 

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Pastorale Zone MEander kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de nieuwe verklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de manier waarop wij uw persoonsgegevens beschermen.

10. Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring en ons privacybeleid kunt u contact opnemen met:
secretariaat@zonemeander.be 
0494 87 23 58